Romana English


InfoLine
Cluj-Napoca:
+40 760 692 369

Sibiu:
+40 269 231 696

Rm. Vâlcea
+40 760 692 369Broşura servicii

Conţine prezentarea serviciilor de contabilitate, consultanţă contabilă, evaluări, audit financiar şi bugetar, expertize contabile oferite de compania noastră in Cluj-Napoca si Sibiu.

Financiar Srl - Brosura servicii contabilitate in Cluj si Sibiu

Curs valutar

EUR Euro4.7081  RON

USA UDS4.1377  RON

Detalii

Caută în dicţionar

Caută

Servicii oferite in Cluj-Napoca si Sibiu

Contabilitate primară şi de gestiune

 • consultanţă şi asistenţă pentru emiterea, recepţia, arhivarea documentelor şi organizarea contabilităţii primare
 • efectuarea efectivă a contabilităţii primare prin înregistrarea operaţiunilor comerciale prin întocmirea notelor contabile
 • efectuarea inventarierii periodice şi constatarea diferenţelor pozitive sau negative

Contabilitate financiară

 • efectuarea practică a contabilităţii financiare pe baza datelor rezultate din contabilitatea de gestiune, efectuarea închiderilor contabile lunare si periodice
 • întocmirea de rapoarte financiare în concordanţă cu nevoile şi cerinţele specifice fiecărui client în funcţie de tipul de activitate, în concordanţă cu legislaţia fiscală la zi
 • întocmirea rapoartelor fiscale conform standardelor internationale, GAAP şi IAS (CASH FLOW, BALANCE SHEET, INCOME STATEMENT)
 • întocmirea bilanţurilor contabile, a tuturor declaraţiilor aferente desfăşurării activităţii privind taxele şi impozitele, fişele fiscale anuale
 • întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a tuturor documentaţiilor necesare în relaţiile cu diferite organisme financiare (bănci, bursă, etc)
 • analiza periodică a încasărilor şi cheltuielilor aferente acestor bugete
 • diagnosticarea firmelor pe baza situaţiilor financiare periodice şi a desfăşurării activităţii acestora.

Contabilitate birouri notariale şi avocaţi

 • întocmirea şi evidenţierea periodică a nivelurilor de taxe şi impozite aferente liber profesioniştilor
 • întocmirea declaraţiilor aferente şi depunerea lor la instituţiile statului

Audit financiar

 • calcul indicatori şi profitabilitate

Audit bugetar

 • la instituţii bugetare care necesită rapoarte de audit extern, inclusiv audit pe proiecte de finanţare SAPARD pentru gaz, apă, canalizare

Evaluări bunuri imobile

Evaluări bunuri mobile

Studii de fezabilitate şi plan de afaceri

Consultanţă economico-financiară

 • asistenţă la deschiderea unei firme în România
 • optimizarea impozitelor datorate de firmă
 • asistenţă pentru organizarea activităţii financiar contabile a firmei
 • întocmirea şi certificarea bilanţurilor
 • analiza fluxurilor financiare şi a situaţiei cash flow-ului
 • analiza situaţiei datoriilor şi creanţelor
 • consultanţă pentru efectuarea operaţiunilor de divizare, fuziune, lichidare
 • asistenţă pentru evitarea dublei impuneri a venitului

Consultanţă bugetară

 • consultanţă contabilitate bugetară - certificare bilanţuri unităţi bugetare

Expertize contabile judiciare

 • dispuse de diferite organisme ale statului sau solicitate de către persoane fizice

Depuneri situaţii financiare la instituţiile statului

Asistenţă control fiscal

Recuperare sume stat (TVA)

Cenzorate

Gestionare personal şi cărti de muncă

 • gestionare personal (salarizare) şi cărţi de muncă aferente
 • legătura cu Direcţia Muncii
 • asistenţă control de la Direcţia Muncii

Pentru mai multe informatii despre serviciile de contabilitate oferite si o discutie fara obligatii din partea dvs. va invitam sa ne contactati acum.