Romana English

Exchange Rates

EUR Euro4.7081 RON

USA UDS4.1377  RON

Details

Search the dictionary

Search

Services booklet

It contains a short presentation of services ofered by our company: primary and financial accounting, consultancy, financial and budget auditing, assessments, etc.

Brosura

InfoLine

Sibiu +40 269 231 696

Cluj-Napoca +40 723 347 627

Rm. Vâlcea +40 723 347 627


Economics Dictionary

<  A  B  C  D  E  F  G  I  L  M  N  O  P  R  S  T  V Acciza
Taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate.

Acont
1. parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare; 2. suma platita anticipat drept garantie pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii.

Act
Document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie

Actionar
Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni

Actionariat
Totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii

Actiune
Un titlu financiar obisnuit (comun) ce reprezinta dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti dintr-o companie, drept obtinut in schimbul investirii de capital.

Active
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic; in cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in credite, in titluri de stat, in obligatiuni, pe piata interbancara, pe piata de capital, pe piata bursiera etc., la care se adauga cladiri, terenuri, echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati).

Active fixe
Toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an

Activitate
Orice activitate desfasurata de catre o persoana in scopul obtinerii de venit

Activitate dependenta
Orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare

Activitate independenta
Orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta

Actuar
Specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si, in general, la probleme financiare

Acumulare de capital
Cresterea capitalului unei firme sau tari

Adaos comercial
Suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor

Adunare generala
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii; decide cu privire la problemele majore ale societatii, la planurile apropiate ori indepartate, la problemele ce se pot ivi in activitate si in tot ce priveste societatea in general

Adunare generala a actionarilor
Prescurtare AGA; cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni, prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice probleme care intereseaza societatea in cauza

Agent de asigurare
Persoana fizica sau juridical abilitata, in baza autorizarii asiguratorului, sa negocieze sau sa incheie, in numele si in contul Asiguratorului, contracte de asigurare cu tertii

Amenda
Sanctiunea contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului adminsitrativ, reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol; gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii

Amortizare
Parte din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata pe masura uzarii lor

Amortizare accelerata
Presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta; se mai numeste si amortizare fiscala

Antecalculatie
Calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari, a unui serviciu sau a unui produs, efectuata inainte de executie sau de cumparare

Asigurare
Un contract intre doua parti, prin care asiguratorul (de obicei o companie) se angajeaza sa acorde asiguratului despagubiri pentru anumite pierderi clar specificate. In acest scop, beneficiarul plateste in mod regulat o prima de asigurare. In esenta, avem deci de-a face cu o modalitate de transferare a riscului de la individ la un grup (cei care platesc prime asiguratorului).

ATM
automat bancar care permite retragerea de numerar si alte tranzactii bancare electronice (plati de telefonie fixa sau mobila si a altor servicii de utilitati publice, transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet) cu ajutorul unui card bancar si in baza unor instructiuni speciale (inserare PIN, selectarea operatiunii din meniu etc.)

Audit
Examinarea situatiilor si raportarilor contabile ale unei companii; rezultatele sunt consemnate in cadrul unui raport care certifica daca, in opinia auditorilor, raportarile contabile examinate reflecta in mod real situatia financiara a companiei; auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei; auditul extern este realizat de un auditor independent

Autoritate fiscala competenta
Organul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale

Balanta
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati, echilibrati, pe o anumita perioada. Balanta cuprinde doua parti: - prima evidentiaza formarea de resurse, - a doua evidentiaza utilizarea acestora.

Bancruta
Stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal. Bancruta atrage asupra acestuia in mod automat falimentul cu toate consecintele aferente

Bancruta frauduloasa
Acte de frauda in dauna creditorilor, persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca.

Bilant
Document de sinteza contabila in care se infatiseaza patrimoniul economic si juridic al unei organizatii la un moment dat. Se realizeaza obligatoriu periodic, conform legii, precum si ori de cate ori este considerat necesar

Bilet la ordin
Un titlu de credit prin care se constata angajamentul clientului (semnatarului) de a plati el insusi beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani, la o anumita data

Bonitate
Capacitatea unei firme de a-si rambursa creditele contractate

Bonul de consum
Actul care da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata, cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective

Bonuri de trezorerie
Titluri emise pe termen scurt (maximum 540 zile) de catre stat (Ministerul de Finante) pentru procurarea de resurse de la agenti bancari sau nebancari. Termenul de bon de tezaur, certificat de trezorerie sau obligatiune de stat desemneaza efecte publice, reprezentand imprumuturi pe termen scurt contractate cu populatia sau cu sistemul bancar, iar cateodata cu guverne straine sau cu organisme internationale. Au un grad ridicat de atractivitate prin garantia pe care o prezinta statul.

Broker
O persoana fizica sau o firma care tranzactioneaza instrumente finan ciare in numele altora. Brokerul este un agent care lucreaza pentru investitori si pentru institutiile financiare, serviciile fiindu-i rasplatite sub forma unui comision stabilit functie de valoarea tranzactiilor efectuate.

Buget
Un plan (sau o situatie estimativa) privind veniturile si cheltuielile prevazute pentru o perioada de timp specificata, din viitor. Intr-un buget echilibrat, cele doua componente sunt egale. Bugetele sunt necesare deoarece incasarile si cheltuielile nu se efectueaza concomitent. La companiile mari, alcatuirea bugetului este un proces care se desfasoara anual, incasarile si cheltuielile viitoare fiind defalcate in estimate lunare (sau chiar saptamanale).

Cadastru
Forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta, la stabilirea impozitelor si la intocmirea la zi a cartii funciare. Vezi Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, care a abrogat, printre altele, Decretul-Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.

Caiet de sarcini
Documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acesteia.

Capital
Suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati.

Capital social
Valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.

Card bancar
Card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATM-uri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie etc. precum si diverse plati sau transferuri electronice de la ATM-urile bancii emitente: in cazul unui card de debit operatiunile se efectueaza din disponibilitatile titularului, pe cand in cazul unui card de credit operatiunile se efectueaza in limita plafonului de credit acordat titularului de banca emitenta a cardului.

Cash-flow
Diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii; cash-flow brut este constituit din profit net, amortizare si provizioane neexigibile; cash-flow net cuprinde profitul net dupa scaderea impozitelor si a provizioanelor neexigibile. Acesta exprima limita maxima de autofinantare. Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a unei companii.

Cec de calatorie
Instrumente de plata in suma fixa emise de catre o banca si destinate de regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate, pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare si intretinere. Cecurile de calatorie sunt vandute atat de banca emitenta cat si de bancile corespondente ale acesteia. Ele pot fi decontate la orice sucursala a unei mari banci, la magazine, hoteluri si restaurante. Posesorul unor cecuri de calatorie are avantajul de a purta asupra sa \"bani\" fara teama de a-i pierde sau de a i se fura, situatie in care acesta beneficiaza de garantia inlocuirii rapide a cecurilor la scurt timp de la anuntarea disparitiei lor.

Cec in numerar
Document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani.

Cenzor
Persoana numita sa faca verificarea unei activitati.

Certificat de asigurare
Document emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii.

Certificat de depozit
Hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp; pot fi nominative, deci netransmisibile sau nenominative, adica la purtator.

Cheltuieli
Sumele sau valorile platite sau de platit pentru: consumurile de materii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale.

Chitanta
Document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.

Cifra de afaceri
Suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme.

Clauza
Prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.

Comision
Orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate in legatura cu o operatiune comerciala

Cont bancar
Aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca; contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment; in conturile de depozit si de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind intotdeauna purtatoare de dobanda.

Cont curent
Mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace,procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp.

Cont de card
Cont bancar aferent fiecarui card emis; functioneaza in regim de cont curent.

Contabilitate
Stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate.

Contabilitatea de gestiune
Denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale sunt: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare.

Contract
Act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice

Contract de leasing financiar
Orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte; b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului; c) perioada de leasing depaseste 75% din durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

Contributii sociale obligatorii
Orice contributii care trebuie platite, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari de sanatate sau asigurari sociale

Creanta
Dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine contravaloarea acesteia.

Credit bancar
Imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara. Creditele se definesc dupa durata, destinatie, garantiile aduse, moneda etc. Creditul de consum este acordat persoanelor fizice in scopul achizitionarii de bunuri de consum cu plata in rate; creditul documentar este o tehnica de decontare a unei operatiuni comerciale in derularea careia banca mandatar al debitorului emite un acreditiv in baza documentelor de expeditie a marfurilor; creditul ipotecar este un imprumut acordat unei persoane pentru achizitionarea unui bun imobiliar (locuinta, teren), acesta constituind totodata garantia creditului; creditul revolving sau creditul cu reinnoire automata se acorda unui client intr-o suma determinata si este reinnoit pe masura rambursarii.

Credit fiscal
O diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat in strainatate, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri sau asa cum se stabileste in prezentul cod

Debit
Datorie; coloana din stanga a unui cont in care se inregistreaza datoriile.

Debitor
Solicitant credit/imprumut

Deficit
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date; in cazul schimburilor internationale, deficitul corespunde soldului negativ al balantei comerciale (importuri mai mari decat exporturi) sau al balantei de plati (exporturi de bunuri si incasari din prestari de servicii pentru straini inclusiv turism si servicii bancare mai mici decat importuri si plati pentru prestari de servicii inclusiv de turism si bancare efectuate in strainatate pentru nationali)

Disponibilitati
Totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau pe termen scurt: lichiditati sau titluri de creanta care pot fi convertite rapid in lichiditati.

Dividend
O distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele: a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica; b) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu rascumpararea titlurilor de participare la persoana juridica, alta decat rascumpararea care face parte dintr-un plan de rascumparare, ce nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare al nici unui participant la persoana juridica; c) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice; d) o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti. Daca suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate catre un participant la persoana juridica depaseste pretul pietei pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferenta se trateaza drept dividend. De asemenea, daca suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui actionar sau asociat al persoanei juridice este efectuata in scopul personal al acestuia, atunci suma respectiva este tratata ca dividend.

Dobanda
Orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita in cadrul unei datorii, in legatura cu un depozit sau in conformitate cu un contract de leasing financiar, vanzare cu plata in rate sau orice vanzare cu plata amanata

Economist
Persoana cu studii economice superioare, specializata in stiintele economice

Excedent
Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi; situatie contrara deficitului sau penuriei.

Extras de cont
Document care indica intrarile, iesirile si disponibilitatile de numerar dintr-un anumit cont bancar

Faliment
Situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare judecatoreasca.

FMI
Fondul Monetar International - organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international.

Franciza
Sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu

Gaj
Obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei.

Garantie
Bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor; poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze.

Girant
Persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert, in cazul in care acesta din urma este incapabil sa le achite.

Insolvabilitatea
Situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor.

Investitie
Plasament de bani in valori mobiliare aducator de venit sub forma de dobanda, dividende sau castiguri de capital; achizitionare de mijloace de productie.

Ipoteca
Cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil; garantie in contractele de credit.

Leasing
Tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de inchiriere a unei proprietati imobiliare, a unui echipament sau a altor active fixe, pe o perioada de timp determinata, contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului; in cazul leasingului financiar locatorul se limiteaza doar la finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului, pe cand in cazul leasingului operational locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor.

Lichiditate
Capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare; este exprimata prin indicatorul de lichiditate, calculat ca raport intre activele lichide si pasive.

Management
Ansamblu de tehnici de organizare si de gestionare a intreprinderilor

Marja
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.

Marja bruta de autofinantare
Marja bruta de autofinantare actualizata sau venitul net actualizat reprezinta diferenta intre suma incasarilor actualizate si platile actualizate aferente realizarii unei eventuale investitii.

Maturitate
Data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit etc.)

Mijloc fix
Orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a fi utilizata in productia sau livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriata tertilor sau in scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului

Modalitate de plata
Tehnica de derulare si efectuare a unei plati.

Nerezident
Orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta

Numerar
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.

Obligatiune
Titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana juridica (stat, autoritate locala, companie), pentru o suma si o durata determinate, cu persoana care l-a subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda fixa platibila la intervale regulate pe perioada imprumutului.

Organizatie nonprofit
Orice asociatie, fundatie sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial

Overdraft
Descoperire de cont; facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice, in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani intr-o anumita limita peste soldul existent in cont.

Paritate
Curs de schimb.

Perioada de credit
Intervalul de timp oferit clientilor din momentul vanzarii unui produs pana in momentul platii contravalorii acestuia

Perioada de gratie
O perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei, in care nu se aplica penalitati. Polita ramane valabila in toata aceasta perioada.

Persoana
Orice persoana fizica sau juridica

PIN
Numar de identificare personal; este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate.

POS
Terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie etc.), conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii, inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar.

Prefinantare
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.

Pret de piata
Suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, in conditii de concurenta loiala

Prima de asigurare
Suma (in lei) ce trebuie platita de catre Contractant conform tabelului de prime in schimbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate; astfel prima de asigurare poate fi unica: Contractantul plateste anticipat o singura suma pentru intreaga perioada de asigurare sau fractionara: Contractantul plateste o suma fixa la interval de 3, 6 sau 12 luni.

Prima esalonata
Prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor

Proprietate imobiliara
Orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-un teren

Provizion
Suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale, viitoare sau eventuale.

Randament
Raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament.

Raspunderea civila profesionala
Obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau, din culpa sa, prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta, in desfasurarea activitatii sale profesionale.

Rata de baza a dobanzii
Rata dobanzii anuale fixata de o banca, ce serveste ca termen de referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii sai.

Reescont
Operatiune efectuata de o banca centrala in vederea aprovizionarii cu mijloace banesti lichide a bancilor comerciale; pe baza vanzarii la banca centrala a unui portofoliu de efecte de comert scontate de ele, bancile comerciale obtin in schimb mijloace banesti inainte de scadentele efectelor respective, asigurandu-si in acest fel refinantarea.

Renta
Suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului, la finele perioadei de asigurare, sau Beneficiarului, in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare, conform planului de pensie stabilit in cererea de asigurare a pensiei private.

Rentabilitate
Capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit, exprimat in termeni financiari.

Revolving
Credit cu reinnoire automata

Rezident
Orice persoana juridica romana si orice persoana fizica rezidenta

Risc
Eveniment viitor, posibil dar incert, avand drept consecinta o paguba.

Risc asigurat
Posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare; probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale, cu caracter aleatoriu (intimplator), care provoaca pagube.

Risc financiar
Prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator, ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a acestuia.

Scont
Operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui efect de comert de la beneficiarul acestuia inainte de ajungerea la scadenta; banca plateste vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert, mai putin dobanda (taxa scontului), socotita din momentul scontarii pana la scadenta; vanzatorul efectului este de acord sa plateasca aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra in posesia sumelor care i se cuvin in urma unor operatiuni comerciale, mai rapid decat daca ar astepta pana la scadenta efectului comercial; operatiunea se lichideaza la scadenta efectului de comert, cand banca incaseaza de la debitor suma inscrisa pe efectul de comert.

Scrisoare de garantie bancara
Forma a garantiei de participare la achizitii publice sau alte contracte comerciale, emisa in favoarea autoritatii contractante, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Sindic
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare; se mai numeste judecator sindic.

Societate cu raspundere limitata (S.R.L.)
Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. In acest caz, capitalul societatii este divizat in parti sociale care, potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut, nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale, precum si de patrimoniul societatii.

Titlu de participare
Orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica sau la un fond deschis de investitii

Transfer
Orice vanzare, cesiune sau instrainare a dreptului de proprietate, precum si schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate

Virament
Mijloc de plata; operatiune bancara care consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul.